Συνεργασίες

Ανήκουμε στους κατασκευάστες Alumil Supreme

Νέα συστήματα υψηλών απαιτήσεων βαρέως τύπου, με τριπλή υάλωση και διαστελλόμενη θερμοδιακοπή. Οι επιδόσεις τους τα καθιστούν ικανά να αντιμετωπίσουν κάθε πρόκληση είτε αύτη είναι καιρική είτε αρχιτεκτονική.

We are now Alumil Supreme Manufacturers

Alumil Supreme products are the new high-end and heavy-duty systems with triple glazing and an expandable thermal break.

 

Their performance makes them capable of facing any challenge, weather or architectural. 

Πρωτοποριακό σύστημα κρυφών μεντεσέδων

Η Π & Μ ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ ΟΕ. καινοτομεί και πάλι εφαρμόζοντας στα κουφώματα τις ένα νέο και πρωτοποριακό σύστημα κρυφών μεντεσέδων.

Μέχρι τώρα στην αγορά υπήρχε μεν αλλά είχε τη δυνατότητα να κάνει μόνο ότι προσφέρει ένας απλός ανοιγοανακλινομενος μηχανισμός. Σήμερα με τον νέο κρυφό μηχανισμό της G-U, τα πράγματα αλλάζουν και μπορούμε να έχουμε περιμετρικό κλείδωμα μέχρι και 22 σημείων.

Pioneers in hidden hinges systems

P & M Co. SOLIDAKIS innovate again by offering and applying the latest aluminum systems with hidden hinges. So far, there was a simplified product in the market, but it only offered a plain tilt mechanism.

Now, with the new hidden mechanism of G-U, you can have a perimetrical locking of up to 22 points. It’s a mechanism with hidden upper and lower hinges in the frame and with lower hinge sheet for windows with sheet footing.

Σελίδες