Πιστοποιητικά

Alumil certificate
Elvial certificate
Aluminco certificate
Build up skills - UPSWING (Π)
Build up skills - UPSWING (M)
Saint-Gobain - ΕΝΚΑΣ (Π)
Saint-Gobain - ΕΝΚΑΣ (Μ)
Σεμινάριο Εξαγωγών (Π)
Σεμινάριο Εξαγωγών (Μ)
Alumil 305-2011, EN-14351 και EN-13830