Πιστοποίηση CE

 
Ελληνικά

Η εταιρεία μας, στην προσπάθεια να βρίσκεται πάντα συνεπής στη δέσμευση ποιότητας που έχει απέναντι στους πελάτες της, ανακοινώνει ότι διαθέτει πιστοποίηση CE για τα κουφώματα αλουμινίου, την οποία από 01.02.2010 σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία ΕΕ 89/106 όλοι οι κατασκευαστές κουφωμάτων αλουμινίου οφείλουν να διαθέτουν.