ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

 
Πιστοποίηση CE

Η εταιρεία μας, στην προσπάθεια να βρίσκεται πάντα συνεπής στη δέσμευση ποιότητας που έχει απέναντι στους πελάτες της, ανακοινώνει ότι διαθέτει πιστοποίηση CE για τα κουφώματα αλουμινίου, την οποία από 01.02.2010 σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία ΕΕ 89/106 όλοι οι κατασκευαστές κουφωμάτων αλουμινίου οφείλουν να διαθέτουν.


 
Θωρακισμένες πόρτες

Η εταιρία μας πιστοποιεί την ασφάλεια και την ποιότητα των θωρακισμένων πορτών σύμφωνα με μεθόδους και προδιαγραφές καθορισμένες από την ευρωπαϊκή οδηγία ENV 1627 - 1. Διαθέτουμε πιστοποιημένα προϊόντα κατηγορίας Class 2, Class 3, Class 4.