Προϊόντα PVC

Σύστημα παραθύρων υψηλής θερμομόνωσης με βασικό βάθος διατομής 70 mm. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Βάθος προφίλ κάσας: 70 mm Πλάτος όψης κάσας: 64 mm Βάθος προφίλ φύλλου: 70 mm Πλάτος όψης φύλλου: 76 mm...
Σύστημα παραθύρων υψηλής θερμομόνωσης με βασικό βάθος διατομής 116 mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά Βάθος προφίλ κάσας: 76 mm Πλάτος όψης κάσας: 67 mm Βάθος προφίλ φύλλου: 76 mm Πλάτος όψης φύλλου: 78 mm...
Σύστημα παραθύρων υψηλής θερμομόνωσης με συνολικό πλάτος όψης 118mm. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Βάθος προφίλ κάσας: 88 mm Πλάτος όψης κάσας: 76 mm Βάθος προφίλ φύλλου: 88 mm Πλάτος όψης φύλλου: 78 mm...
Σύστημα παραθύρων υψηλής θερμομόνωσης με συνολικό πλάτος όψης 122mm. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Βάθος προφίλ κάσας: 88 mm Πλάτος όψης κάσας: 80 mm Βάθος προφίλ φύλλου: 88 mm Πλάτος όψης φύλλου: 80 mm...
Σύστημα παραθύρων υψηλής θερμομόνωσης με συνολικό πλάτος όψης 124 mm. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Βάθος προφίλ κάσας: 70 mm Πλάτος όψης κάσας: 70 mm Βάθος προφίλ φύλλου: 82 mm Πλάτος όψης φύλλου: 82 mm...
Σύστημα παραθύρων υψηλής θερμομόνωσης με συνολικό πλάτος όψης 124 mm. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Βάθος προφίλ κάσας: 70 mm Πλάτος όψης κάσας: 70 mm Βάθος προφίλ φύλλου: 70 mm Πλάτος όψης φύλλου: 82 mm...
Σύστημα παραθύρων υψηλής θερμομόνωσης με συνολικό πλάτος όψης 175 mm. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Βάθος προφίλ κάσας: 70 mm Πλάτος όψης κάσας: 85 mm Βάθος προφίλ φύλλου: 70 mm Πλάτος όψης φύλλου: 98 mm...
Σύστημα παραθύρων υψηλής θερμομόνωσης με συνολικό πλάτος όψης 153 mm. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Βάθος προφίλ κάσας: 70 mm Πλάτος όψης κάσας: 85 mm Βάθος προφίλ φύλλου: 70 mm Πλάτος όψης φύλλου: 76 mm...
Σύστημα ανασυρόμενων παραθύρων βαρέος τύπου υψηλής θερμομόνωσης με συνολικό πλάτος όψης 159 mm. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Βάθος προφίλ κάσας: 168 mm Πλάτος όψης κάσας: 65 mm ( κάτω μέρος κάσας : 48 mm...
Σύστημα παραθύρων υψηλής θερμομόνωσης με συνολικό πλάτος όψης 153 mm. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Βάθος προφίλ κάσας: 70 mm Πλάτος όψης κάσας: 85mm Βάθος προφίλ φύλλου: 70 mm Πλάτος όψης φύλλου: 76 mm...
Σύστημα παραθύρων υψηλής θερμομόνωσης με συνολικό πλάτος όψης 137 mm.
Σύστημα παραθύρων υψηλής θερμομόνωσης με συνολικό πλάτος όψης 175mm. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Βάθος προφίλ κάσας: 88 mm Πλάτος όψης κάσας: 89 mm Βάθος προφίλ φύλλου: 88 mm Πλάτος όψης φύλλου: 122 mm...