Συνεργασίες

NEW PARTNERSHIP WITH THE LEADING ALUMINUM SYSTEMS MANUFACTURING COMPANY REYNAERS

Reynaers Aluminium is a leading European specialist in the development and marketing of innovative and sustainable aluminium solutions for windows, doors, curtain walls, sliding systems, sun screening and conservatories. Driven by energy-efficiency and the willingness to take responsibility for the environment.

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΒΕΛΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ REYNAERS

Η Reynaers Aluminium είναι μια κορυφαία εταιρία αλουμινίου στην Ευρώπη, εξειδικευμένη στην ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων αλουμινίου για παράθυρα, πόρτες, συρόμενα συστήματα, ηλιοπροστασία και άλλα. Κάθε λύση της Reynaers οδηγείται από τις αρχές της ενεργειακής απόδοσης και την ανάληψης ευθύνης για το περιβάλλον.

 

New Partnership with the leading German manufactoring company of fitting for windows and doors

Roto Frank AG, with its historical course of seventy plus years, has connected its name with fittings of tilt and turn doors and windows, because its founder Willhelm Frank presented in 1935 the first fitting for tilt and turn doors and windows. During this course, many and innovating, for their time, ideas have been turned into products that have offered solutions for the demands and needs of every era.

Νέα συνεργασία με την κορυφαία Γερμανική εταιρία παραγωγής μηχανισμών κουφωμάτων

H Roto Frank AG με ιστορική διαδρομή εβδομήντα και πλέον ετών ,
έχει συνδέσει το όνομα της με τους μηχανισμούς ανοιγομένων-ανακλινομένων 
κουφωμάτων,δεδομένου ότι ο ιδρυτής της Willhelm Frank παρουσίασε το 1935.
τον πρώτο μηχανισμό για ανοιγόμενα-ανακλινόμενα κουφώματα.Στην διαδρομή αυτήν,
πολλές και καινοτόμες για την εποχή τους ιδέες ,έγιναν προϊόντα που έδωσαν λύσεις 
στις απαιτήσεις και ανάγκες της κάθε εποχής.

Ανήκουμε στους κατασκευάστες Alumil Supreme

Νέα συστήματα υψηλών απαιτήσεων βαρέως τύπου, με τριπλή υάλωση και διαστελλόμενη θερμοδιακοπή. Οι επιδόσεις τους τα καθιστούν ικανά να αντιμετωπίσουν κάθε πρόκληση είτε αύτη είναι καιρική είτε αρχιτεκτονική.

We are now Alumil Supreme Manufacturers

Alumil Supreme products are the new high-end and heavy-duty systems with triple glazing and an expandable thermal break.

 

Their performance makes them capable of facing any challenge, weather or architectural. 

Πρωτοποριακό σύστημα κρυφών μεντεσέδων

Η Π & Μ ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ ΟΕ. καινοτομεί και πάλι εφαρμόζοντας στα κουφώματα τις ένα νέο και πρωτοποριακό σύστημα κρυφών μεντεσέδων.

Μέχρι τώρα στην αγορά υπήρχε μεν αλλά είχε τη δυνατότητα να κάνει μόνο ότι προσφέρει ένας απλός ανοιγοανακλινομενος μηχανισμός. Σήμερα με τον νέο κρυφό μηχανισμό της G-U, τα πράγματα αλλάζουν και μπορούμε να έχουμε περιμετρικό κλείδωμα μέχρι και 22 σημείων.

Pioneers in hidden hinges systems

P & M Co. SOLIDAKIS innovate again by offering and applying the latest aluminum systems with hidden hinges. So far, there was a simplified product in the market, but it only offered a plain tilt mechanism.

Now, with the new hidden mechanism of G-U, you can have a perimetrical locking of up to 22 points. It’s a mechanism with hidden upper and lower hinges in the frame and with lower hinge sheet for windows with sheet footing.

Σελίδες