Παγκόσμια Καινοτομία Θερμομόνωσης Ι2 Μόνο Από Την Elvial.

 Στην Elvial αναγνωρίζουν πως μέσα στο δύσκολο οικονομικό και κοινωνικό κλίμα, μια οικονομικά προσιτή νέα τεχνολογία, που πληροί τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις αποτελεί πραγματική ευκαιρία και διαβατήριο για ενα αειφόρο και υγιές μέλλον.

 Γι΄αυτό αναπτύσουν έξυπνες λύσεις που θα προκαλέσουν την οικονομική ανάπτυξη, σε ισορροπία με την προστασία του περιβάλλοντος, αφήνοντας επαρκή αποθέματα για τις επόμενες γενιές.  

 ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  Ι2 

 Πιστεύω πως μπορεί να κάνει την διαφορά σε περισσότερες απαιτήσεις από αυτή της ενεργειακής αναβάθμισης. Πράγματι πρόκειται για παρέμβαση που βελτιώνει σε μεγάλα ποσοστά την συμπεριφορά μιας κατασκευής που μέχρι σήμερα  δημιουργούνταν από θερμοδιακοπτόμενα συστήματα απλά. Το πλεονέκτημα είναι ότι τα συστήματα Ι2 βελτιώνουν την απόδοση των μέχρι σήμερα θερμοδιακόπτομενων συστημάτων σε ποσοστά μέχρι και 38% και μάλιστα πιστοποιημένα. Αυτό οφείλεται στην πλήρωση θαλάμων με ειδικά σχεδιασμένο μονωτικό υλικό. Δεν υπάρχει στο εμπόριο αυτό το υλικό, το οποίο εκτός των άλλων μοναδικών χαρακτηριστικών του έχει πολύ χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (0,023 W/mK). Αν σε αυτό προσθέσουμε ότι η τεχνολογία δεν προσθέτει κανένα κόστος στην κατασκευή, τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό το μεγάλο όφελος και για τον κατασκευαστή και για τον καταναλωτή.

 Όταν ένα προϊόν χαρακτηρίζεται καινοτόμο, εννοείται πως δεν υπάρχει άλλο όμοιό του. Άρα, οποιοδήποτε άλλο θεωρείτε κάτι ΣΑΝ αυτό. Απ’ ότι γνωρίζω παρόμοια ίσως να υπάρχουν. Τουλάχιστον θεωρητικά, δεν τα βλέπουμε στην αγορά εννοώ, αλλά να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τις επιδόσεις της καινοτομίας Ι2 , ούτε με τα κόστη που τα συνοδεύουν,είτε αυτά είναι κόστη πρόσθετων υλικών, είτε είναι κόστη πρόσθετης εργασίας, Τα συστήματα Ι2 είναι τα μοναδικά με Εργοστασιακή Εγγύηση, ετοιμοπαράδοτα και παραδίδονται έτοιμα προς χρήση χωρίς επιπλέον κόστος.

   Όσο αναφορά στο μονωτικό υλικό, το οποίο όπως ήδη έχω πει είναι ειδικά σχεδιασμένο για την ELVIAL και έχει ήδη λάβει πιστοποιητικό για τον συντελεστή θερμοαγωγιμότητας λ, από τον διαπιστευμένο φορέα CEIS, με εξαιρετικά αποτελέσματα (λ=0,023 W/mK).