Ο πρωταγωνιστικός ρόλος των συστημάτων σκίασης και τα οφέλη τους

 Εκτός από την αδιαµφισβήτητη πρακτική τους αξία, τα σκίαστρα συµµετέχουν σηµαντικά στην αισθητική του κτιρίου και, κυρίως, συγκαταλέγονται στους πλέον αποτελεσµατικούς «µηχανισµούς» µείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης.

 

 Εµποδίζουν τις ηλιακές ακτίνες να εισχωρήσουν στο εσωτερικό του σπιτιού, λειτουργούν ως µια ακόµη «ασπίδα» στην ηχορύπανση των πόλεων, βελτιώνουν τις συνθήκες αερισµού και αποτελούν βασικό στοιχείο µιας σύγχρονης βιοκλιµατικής κατοικίας. Τα σκίαστρα συγκαταλέγονται στους πλέον αποτελεσµατικούς «µηχανισµούς» µείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης, υποστηρίζονται από µια ολόκληρη βιοµηχανία, τοποθετούνται έπειτα από µελέτη ειδικού (συνήθως αρχιτέκτονα) και βελτιώνουν την αισθητική και τις συνθήκες διαβίωσης από την πρώτη στιγµή που θα εγκατασταθούν. Πέργκολες, εξώστες, στέγες, τέντες, στόρια, περσίδες, πλέγµατα (συµπαγή ή διάτρητα) και τόσα ακόµη, µε σταθερά ή κινητά µέρη, τα σκίαστρα µας βοηθούν να κερδίσουµε σε ενέργεια και… ευρώ!


Οι µελέτες δείχνουν ότι ο έλεγχος της ηλιακής ακτινοβολίας που εισέρχεται στο εσωτερικό των κτιρίων, µε τη χρήση εξωτερικών συστηµάτων σκίασης, είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικός, εξασφαλίζοντας µεγάλη εξοικονόµηση ενέργειας.

 
Τα σκίαστρα:

 

  • ∆ίνουν τη δυνατότητα ρύθµισης του εισερχόµενου φωτός στα επιθυµητά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας.
  • Βοηθούν στον έλεγχο της θερµοκρασίας. 
  • Εξασφαλίζουν οµοιόµορφες συνθήκες σε κάθε χώρο.
  • Βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας µε τον πιο ευχάριστο, υγιεινό και οικολογικό τρόπο.
  • Εξασφαλίζουν οικονοµία από τη µειωµένη χρήση κλιµατισµού. 

  Στα βιοκλιµατικά σπίτια, η ηλιοπροστασία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της λειτουργίας τους και βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση συνθηκών θερµικής άνεσης στα κτίρια, κυρίως την καλοκαιρινή περιόδο. Η ηλιοπροστασία αυτή επιτυγχάνεται τόσο µε τα δοµικά στοιχεία του κτιρίου (π.χ. µε προβόλους), όσο και µε σκίαστρα, εξωτερικά κατά κύριο λόγο, σταθερά ή κινητά. Συνήθως τοποθετούνται στις πλευρές εκείνες του σπιτιού όπου η θερµική επιβάρυνση (λόγω του ήλιου) είναι µεγαλύτερη, µε στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Οι ειδικοί συνιστούν να τοποθετούνται οριζόντια σκίαστρα σε νότιους, νοτιοανατολικούς και νοτιοδυτικούς προσανατολισµούς σε τέτοιο µέγεθος (π.χ. µε βέλτιστο µήκος 0,80-1 µ.) προκειµένου να µην εµποδίζεται ο χειµερινός ήλιος. Σε δυτικούς και ανατολικούς προσανατολισµούς συνιστώνται σκίαστρα κατακόρυφου τύπου.

 
 Ένα σωστά επιλεγµένο και τοποθετηµένο σκίαστρο εξασφαλίζει το φυσικό φωτισµό του κτιρίου ή λειτουργεί ακόµη και ως… ενισχυτικό του φυσικού φωτισµού, σε συνδυασµό (στη σύγχρονη αρχιτεκτονική) ακόµη και µε τη φύτευση λουλουδιών, δέντρων ή αναρριχόµενων φυτών!


 Τα σκίαστρα ανακλούν και απορροφούν –ανάλογα µε το υλικό, το χρωµατισµό τους και τη γωνία πρόσπτωσης– ένα σηµαντικό τµήµα της ηλιακής ακτινοβολίας. Η τοποθέτησή τους στον εσωτερικό χώρο διασκορπίζει τη θερµότητα (στον εσωτερικό κλιµατιζόµενο χώρο) και επίσης ανακλούν την ηλιακή θερµότητα πίσω στον υαλοπίνακα, µέρος της οποίας απορροφάται απ’ αυτόν και, κατά ένα ποσοστό, αποδίδεται, πάλι, στον εσωτερικό χώρο. Όλο και περισσότερες µελέτες, ωστόσο, δείχνουν ότι η εξωτερική τοποθέτηση σκιάστρων είναι πιο αποτελεσµατική, σε σύγκριση µε τις περσίδες εσωτερικών χώρων, καθώς ολόκληρη η ανακλώµενη θερµότητα παραµένει στον εξωτερικό χώρο και η απορροφώµενη θερµότητα διασκορπίζεται επίσης στον εξωτερικό χώρο. Τα εξωτερικά σκίαστρα µπορεί να είναι αλουµινίου, ξύλινα, χαλύβδινα ή από άλλα συνθετικά υλικά.

 
 Τα σκίαστρα εξασφαλίζουν, επίσης, περιορισµό της ηχορύπανσης, λειτουργώντας ως παραπέτα ηχοπροστασίας, και βελτιώνουν σηµαντικά τις συνθήκες διαβίωσης για τους ενοίκους του κτιρίου, ενώ συχνά αναβαθµίζουν την αισθητική των κτιρίων και συµβάλλουν στη διαµόρφωση µιας πιο ολοκληρωµένης εξωτερικής εµφάνισης. Η εφαρµογή των σύγχρονων τεχνολογιών µάς επιτρέπει να προσαρµόζουµε τα σκίαστρα (σταθερά ή κινητά) στις λειτουργικές µας ανάγκες και στην τσέπη µας, επιλέγοντας, για παράδειγµα, κινητά σκίαστρα µε χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα µέρη.


 Στην αγορά διατίθενται ολοκληρωµένες πρότασεις για εξωτερική σκίαση κτιρίων µε χρήση περσίδων αλουµινίου κ.ο.κ. Τα συστήµατα αυτά περιλαµβάνουν τόσο τα προφίλ των περσίδων, όσο και τα προφίλ που χρησιµοποιούνται ως οδηγοί για τη στήριξη των περσίδων. Μια ολοκληρωµένη γκάµα εξαρτηµάτων εξασφαλίζει στο σύστηµα απόλυτη ακρίβεια και ευκολία τοποθέτησης σε κάθε κτίριο. Επίσης, διαθέτουν µηχανισµούς για έλεγχο της κίνησης στις περσίδες µε δυνατότητα τηλεχειρισµού. Για σκίαση µε σταθερές ή κινητές περσίδες, σε στοίχιση οριζόντια ή κατακόρυφη ή σε διάταξη προβόλου, τα συστήµατα που µπορεί να επιλέξει κάποιος, σε συνδυασµό µε τα σωστά κουφώµατα και τζάµια, εξασφαλίζουν και µεγάλο ενεργειακό όφελος και πολλές αισθητικές επιλογές.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ:oikiamag.gr